QS. Huud: 58

Wartawan : Redaksi • Editor : Elsy • 2017-11-24 12:14:09

Dan tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Huud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari Kami; dan Kami selamatkan (pula) mereka (di akhirat) dari azab yang berat. 
(QS. Huud: 58)